Veelgestelde vragen

over de GLi Coaching op Leefstijl

Veel gestelde vragen - CooL

1Door Corona maak ik mij zorgen over mijn leefstijl. Wat kan ik doen?
De GLi wordt regelmatig door experts genoemd als een effectief programma voor leefstijlverbetering en wellicht is dit ook voor jou een passend programma. Bespreek dit met jou huisarts of laat je gegevens achter op het contactformulier onderaan de CooL pagina.
Er zijn veel negatieve berichten over de relatie tussen overgewicht en het ziekteverloop bij een Corona-besmetting. Dit kan veel zorgen en vragen tot gevolg hebben en wellicht heb je het gevoel dat je jouw huisarts hier nu niet mee kan belasten. Het tegendeel is waar; ook nu zijn huisartsen beschikbaar en juist nu is een goed moment om de eerste stap naar een betere leefstijl te zetten. Doe dat altijd in goed overleg en met professionele begeleiding. Neem eerst telefonisch contact op of kijk op de website van jouw huisartspraktijk wat hun procedure is.
2Waar vinden de gesprekken en bijeenkomsten en gesprekken plaats?
In Leiden vinden de bijeenkomsten plaats in Het GroenOord, Willem de Zwijgerlaan 2a en in Leiderdorp bij Fysiotherapie Ommedijk, Ommedijk 186.  Totdat het weer is toegestaan om op locatie bij elkaar te komen vinden alle bijeenkomsten plaats via video. Individuele gesprekken en intakes kunnen naar voorkeur via video of op locatie worden ingepland. Het is mogelijk dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie als dit noodzakelijk is ivm de huidige maatregelen.
3Is dit programma voor iedereen geschikt?
Dit programma is minder geschikt voor deelnemers die; - Moeite hebben om zelf te selecteren wat voor hen bruikbare informatie is en liever een programma op maat willen - Snel en veel resultaat willen zien op de weegschaal - Een afvalprogramma zoeken dat zich alleen op voeding richt - Wekelijkse face to face contactmomenten willen - Moeite hebben met niveauverschil binnen een groep
4Welk resultaat kan ik verwachten van dit programma?
CooL richt zich op een verbetering op alle vlakken van leefstijl. Het resultaat wordt gemeten in kwaliteit van slaap, ervaring van stress en mate van lichaamsbeweging, gewicht en buikomvang. Daarbij ligt de focus op positieve gedragsverandering en is gewichtsverlies het uiteindelijke resultaat maar niet het enige doel.
5Zal iedereen afvallen door dit programma?
Hoeveel gewicht iemand verliest is afhankelijk van veel factoren en dus niet te voorspellen. Soms duurt het tot wel een jaar voordat er gewichtsverlies wordt waargenomen. Vaak is er dan vooral een lang intern proces aan vooraf gegaan. Dat is ook waar dit programma zich voor een groot deel op richt. Er zijn ook factoren zoals medicatie, genetische aanleg of een eetstoornis die gewichtsverlies in de weg kunnen staan. Deze zaken dienen altijd besproken te worden met de huisarts en coach voor de start van het programma.
6Wat gebeurt er als ik het programma van 2 jaar niet volledig afrond?
Als jij na de intake besluit om deel te willen nemen aan CooL moet jij de intentie hebben om het 2-jarig programma volledig te doorlopen. Het kan natuurlijk gebeuren dit door omstandigheden moeilijk wordt. Bespreek het op tijd met jouw coach als dit het geval is. Indien je voortijdig stopt met het programma wordt jouw huisarts op de hoogte gebracht en indien je later alsnog deel wilt nemen aan een GLi zul je eerst toestemming moeten vragen aan jouw zorgverzekering. Je wordt terugverwezen naar jouw huisarts voor verdere begeleiding bij jouw vraag.
7Hoe vaak wordt er gewogen?
Dit is geen afvalprogramma en om het 'dieetdenken' zoveel mogelijk los te laten wordt alleen tijdens de intake, de tussentijdse evaluatie en bij afronding of beëindiging het gewicht en de taille omvang genoteerd. Dit zijn ook de momenten dat de resultaatmeting in zijn geheel wordt afgenomen. Als je wil mag jij jezelf natuurlijk tussendoor wel wegen maar houd hierbij in de gaten dat jij jouw gevoel van succes niet hiervan laat afhangen omdat je met hele andere processen bezig bent dan puur gewichtsverlies.
8In welke taal wordt het programma gegeven?
Het programma en de coaching zijn volledig in het Nederlands. Soms kan het voorkomen dat er informatie wordt gedeeld in het engels omdat hier (nog) geen goede vertaling van te vinden is. Dit zal echter nooit onmisbare informatie zijn maar extra toevoeging, vergezeld met een Nederlands toelichting. Uiteraard kan je altijd extra uitleg krijgen als iets niet duidelijk is.
9Ik heb moeite met computers en email, is dat een probleem?
Om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken wordt alle informatie over het programma en de inhoud per email gedeeld. Als dit echt een belemmering is kunnen hier andere afspraken over worden gemaakt.
10Krijg je huiswerk mee?
Dit is een leefstijlprogramma en geen scholing. Tijdens de bijeenkomsten en daartussen wordt veel informatie gedeeld en krijg je voorbeelden van oefeningen om jezelf uit te dagen om iets te veranderen. Niets hiervan is verplicht omdat jij zelf de keuze moet maken of iets voor jou geschikt is en in jouw leven past. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat je zo pro-actief mogelijk deelneemt en kritisch kan kijken naar jouw eigen aandeel.
11Vergoed mijn zorgverzekering dit programma van De Waagcoach?
Ja. Bij alle verzekeraars wordt deelname bij De Waagcoach volledig vergoed. Ook als dit niet op de website bij aanbieders staat vermeld. Via alle verzekeringen van Univé en Achmea loopt de vergoeding via restitutie na goedkeuring van machtiging. Je ontvangt dan een factuur die je zelf moet declareren en 100% vergoed krijgt. Uiteraard moet je in al alle gevallen voldoen aan de criteria voor deelname.
12Wanneer kom je in aanmerking voor CooL?
Je komt in aanmerking voor het programma wanneer je; A Overgewicht (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) hebt en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten of B Ernstig overgewicht (d.w.z. een BMI van meer dan 30) hebt En: · Doorverwezen wordt door jouw huisarts; · Gemotiveerd bent om het tweejarig programma te volbrengen. Jouw huisarts of medisch specialist kan de verwijzing versturen via Zorgdomein. Als je niet in aanmerking komt voor een verwijzing is deelname op eigen kosten ook mogelijk. Informeer bij mij naar de tarieven.
13Hoe zien de groepsbijeenkomsten eruit?
Dit is in de hoofdzaak een groepsprogramma en daarom wordt er veel ruimte gegeven aan het leren van en met elkaar. Een bijeenkomst duurt 90 minuten en kan gezien worden als een kleine workshop. Na een gespreksronde over de afgelopen periode wordt eerst informatie gedeeld over het nieuwe onderwerp en daarna met de groep gezamenlijk wordt gekeken wat de knelpunten en vragen over dit onderwerp zijn. Eventueel aan de hand van een oefening of opdracht. De verdeling van de onderdelen verschilt per onderwerp en is afhankelijk van de behoefte van de groep. Het is dus belangrijk dat de deelnemers goed nadenken over wat zij uit de bijeenkomst willen halen en dit aangeven door bijvoorbeeld vragen te stellen of vooraf in te sturen.
14Mogen mijn gezinsleden ook deelnemen?
In principe is het aan te raden dat gezinsleden die in aanmerking komen zelf ook deelnemen aan het programma. Dit kan in overleg met de zorgverzekeraar al vanaf 16 jaar. Samen deelnemen heeft meerdere voordelen omdat iedere deelnemer voor zichzelf belangrijke en passende informatie of toepassingen uit het programma haalt en het kan helpen om de thuissituatie gezamenlijk anders in te richten.
15Hoe vraag ik een intake aan?
Als je deel zou willen en nemen aan het programma kan je het beste jouw gegevens achterlaten in het contactformulier onderaan de CooL pagina. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen om jouw vragen te bespreken. Hierna ontvang je alle informatie die nodig is om een verwijzing aan te vragen en een intake te plannen.
16Welke onderwerpen komen aan bod?
Het programma bestaat uit 2 onderdelen met 8 groepsbijeenkomsten. Het eerste deel is gericht op basiskennis en het tweede deel op verdieping. De onderwerpen die aan bod komen zijn; 1. Gedragsverandering 2. Beweging 3. Voeding 4. Slapen en ontspannen 5. Plannen 6. Doelen stellen 7. Uitzonderingssituatie 8. Reflectie
17Ik kan maar beperkt bewegen. Kan ik dan deelnemen?
De locaties waar de bijeenkomsten en gesprekken plaatsvinden zijn voor iedereen toegankelijk. In het programma zelf wordt niet bewogen of gesport omdat invulling hieraan geven heel persoonlijk is en afhankelijk van tijd en mogelijkheden. Je wordt zelf geacht rekening te houden met jouw fysieke klachten en dit te bespreken met jouw arts, fysiotherapeut of coach. Het is dus geen belemmering voor deelname aan het programma.
18Aan welke kwaliteitseisen voldoen dit programma en de coach?
Coaching op Leefstijl is een door de overheid erkande Gecombineerde Leefstijlinterventie. Meer informatie over de GLi is te vinden op het Loket gezond Leven
Voor meer informatie over Coaching op Leefstijl verwijs ik naar het Expertisecentrum Leefstijlinterventies
Deze coach is volledige geaccrediteerd om het programma uit te voeren. Meer informatie hierover in de Bio
19Krijg je een voedingschema?
Dit is geen dieetprogramma en een coach richt zich erop om jou te helpen zelf keuzes te maken. Deze zal jou dus niet vertellen wat je wel of niet moet eten maar je wel vertellen op basis van welke informatie jij een keuze kan maken. Daarnaast is het minstens zo belangrijk om te leren begrijpen waarom je bepaalde keuzes maakt en te leren om hier zelf verandering in te brengen. Dit maakt het leerproces moeizamer maar wel duurzaam. Zo bereik je meer blijvend resultaat op de lange termijn.
20Zijn er ook andere aanbieders en programma's?
Hiervoor verwijs ik je graag naar de website het Loket Gezond Leven Je hebt zelf de vrijheid om te kiezen voor de coach en het programma die het beste bij jou passen.
21Moet ik stoppen bij mijn dietist als ik ga deelnemen aan CooL?
Het kan zijn dat je naast dit programma behoefte hebt aan andere begeleiding. Dat is geen probleem zolang je hierdoor niet in verwarring wordt gebracht door tegenstrijdige informatie. Bespreek beide trajecten dan ook altijd goed met de betreffende (zorg)aanbieder en jouw huisarts. In regel geldt ook dat er op de indicatie overgewicht maar 1 traject tegelijk wordt vergoed door de verzekeraar dus controleer altijd of hier geen problemen kunnen ontstaan en vraag vooraf toestemming.
22Hoe vaak zie ik mijn coach?
Het programma is als volgt ingericht: Intake en resultaatmeting van 60 min Basisprogramma in ongeveer 9 maanden; - 8 groepsbijeenkomsten van 90 minuten - 2 individuele gesprekken van 45 minuten (zelf in te plannen) Eindevaluatie basisprogramma 45 minuten Onderhoudsprogramma in ongeveer 15 maanden; Resultaatmeting en startgesprek onderhoudsprogramma van 45 minuten - 8 groepsbijeenkomsten van 90 minuten - 2 individuele gesprekken van 45 minuten (zelf in te plannen) eindevaluatie van 45 minuten
23Ik heb een andere vraag
Als jouw vraag niet beantwoord is kun je deze stellen via het contactformulier onderaan de CooL pagina. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen om jouw vragen te bespreken.

Veel gestelde vragen - deelnemers

1Welke informatie ontvangen mijn huisarts en zorgverzekeraar?
Jouw huisarts ontvangt bericht over de start, voortgang en beëindiging of afronding van het programma. Tijdens de tussentijdse evaluatie en het eindgesprek bespreken we samen of je inhoudelijk iets terug wil koppelen. De zorgverzekeraar ontvangt geen inhoudelijke informatie over jouw deelname of de resultaten. De resultaten worden anoniem door het RIVM verzameld voor de landelijke resultaatmeting.
2Wat kan ik doen als ik twijfel over het voortzetten van mijn deelname?
Neem contact op met jouw coach. Twijfels zijn heel menselijk en onderdeel van een groeiproces. Het is jouw verantwoordelijkheid om uit dit programma te halen wat jij nodig hebt maar jouw coach kan je hierbij helpen. Houd je doel voor ogen en ga voor jezelf na wat jij nodig zou hebben om dit te halen. Samen met jouw coach kan je bespreken wat de mogelijkheden zijn.
3Hoe zit het ook alweer met de individuele gesprekken?
Je hebt officieel recht op 2 gesprekken van 45 minuten tijdens het basisprogramma en 2 tijdens het onderhoudsprogramma. Dat is buiten de intake en de tussen/eindevaluatie. Je mag deze gesprekken inplannen wanneer jij daar behoefte aan hebt. Gebruik hiervoor de link die ik deel in de groepsberichten. Het helpt als jij je goed voorbereid op het gesprek en bedenkt waar je het over zou willen hebben. Als je naar je voeding wil kijken maak dan van tevoren een logboek van een paar dagen. Heb je een korte vraag tussendoor? Dan mag je altijd mailen. Jouw coach zal met aandacht reageren en aanbieden om hier tijdens een gesprek verder op in te gaan indien nodig. Weet je niet zeker of je nog recht hebt op een individueel gesprek maar heb je hier wel behoefte aan? Neem contact op met jouw coach; er is altijd een oplossing.
4Ik heb behoefte aan meer contactmomenten, wat nu?
Bespreek dit met jouw coach. Samen kun je onderzoeken waar jij precies behoefte aan hebt en wat hiervoor een passende oplossing zou zijn. Naast dit programma zou je nog verdere coaching, diëtiek of psychische ondersteuning nodig kunnen hebben.
5Waar kan ik meer informatie vinden over de stof die is besproken?
Speciaal voor iedereen die graag meer wil lezen, kijken of luisteren over het verbeteren van je leefstijl heb ik een bibliotheek gemaakt met zoveel mogelijk goede informatie die jou kan helpen. Hierin vind je boeken, video's, podcasts en producten die allemaal aansluiten op het programma. Iets gevonden dat je bevalt? Je kan de producten direct bestellen bij Bol. Neem meteen een kijkje in de Bibliotheek
6Mis ik iets als ik de nieuwsbrief niet ontvang?
De nieuwsbrief is beschikbaar voor iedereen, deelnemer of niet. Hierin worden verschillende zaken gedeeld zoals informatie over de start van nieuwe groepen maar ook nieuwe blogs of andere interessante informatie. Dit kan een extra bron van inspiratie of motivatie zijn buiten de contactmomenten van het programma. Alle voorgaande edities en een inschrijfformulier van de CooL-update vind je hier .
7Is aanwezigheid verplicht?
Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk uit het programma te halen. Aanwezigheid is niet verplicht maar je wordt wel verwacht om de juiste prioriteiten te stellen. Als je een bijeenkomst mist kun je dit compenseren door je goed in de stof te verdiepen die wordt nagestuurd en zelf aan te geven welke vragen je hebt op dit onderwerp. Ook kan het een goed idee zijn om dit tijdens een individueel gesprek te bespreken.
8Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?
Als iets niet verloopt zoals je zou willen kun je dit met jouw coach bespreken. Feedback is altijd welkom en kan worden gebruikt om de communicatie of samenwerking te verbeteren. Mochten jullie er samen niet uitkomen dan kan het Klachtenportaal Zorg de bemiddeling op zich nemen.
9Wanneer zullen er weer gesprekken en bijeenkomsten op locatie plaatsvinden?
Momenteel is het advies nog om zo min mogelijk te verplaatsen en zoveel mogelijk thuis te werken. Deelnemers van het programma vallen onder de risicogroep en daarom zullen er geen groepsbijeenkomsten op locatie plaatsvinden totdat er NZa hier weer toestemming voor geeft. Hetzelfde geldt in principe voor de individuele gesprekken. Indien je graag een gesprek op locatie zou willen dan kan dit worden geregeld met inachtneming van alle maatregelen. Vraag dit aan bij jouw coach.