Veelgestelde vragen

over de GLi Coaching op Leefstijl

Veelgestelde vragen - CooL

Er starten jaarlijks 3 tot 5 nieuwe groepen. Wanneer bekend is op welke moment een nieuwe groep start ontvangt iedereen die op de wachtlijst staat een uitnodiging om zich in te schrijven.

Meld je aan voor de wachtlijst via het formulier op de pagina Coaching op Leefstijl

De bijeenkomsten vinden plaats in op verschillende locaties in Leiden (Cordes Fysiotherapie, Dobbedreef 1a) en in Leiderdorp (oa Fysiotherapie Ommedijk, Ommedijk 186). 

Het is mogelijk dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie of video als dit noodzakelijk is ivm de geldende Corona-maatregelen.

Dit programma is minder geschikt voor deelnemers die;

– Moeite hebben om zelf te selecteren wat voor hen bruikbare informatie is en liever een programma op maat willen

– Snel en veel resultaat willen zien op de weegschaal – Een afvalprogramma zoeken dat zich alleen op voeding richt

– Wekelijkse face to face contactmomenten willen

– Moeite hebben met niveauverschil binnen een groep

Je komt in aanmerking voor het programma wanneer je;

 • BMI tussen 25 en 30 i.c.m. een grote buikomvang: 
  >88cm (vrouwen) 
  >102cm (mannen), of
 • BMI tussen 25 en 30 i.c.m. comorbiditeit: 
  (verhoogd risico op) diabetes of cardiovasculaire aandoeningen, 
  artrose of slaapapneu, of
 • BMI vanaf 30, ongeacht buikomvang, ongeacht co-morbiditeit, of
 • Ernstig overgewicht (d.w.z. een BMI van meer dan 30) hebt.

En:

 • Doorverwezen wordt door jouw huisarts;
 • Gemotiveerd bent om het tweejarig programma te volbrengen.

Als je niet in aanmerking komt voor een verwijzing is deelname op eigen kosten ook mogelijk. Informeer bij mij naar de tarieven.

Ja, er is een verwijzing nodig om deelname aan de GLI vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar. Zonder verwijzing zijn de kosten voor jezelf.

De verwijzer (huisarts of in sommige gevallen een specialist) kan de verwijzing sturen via Zorgdomein, gericht aan de praktijk De Waagcoach (onder aanvullende zorg).

Op de verwijzing moet het volgende staan:

Vermeld in de verwijsbrief altijd dat u naar de GLI verwijst en BMI met evt comorbiditeit indien van toepassing. Dus;

BMI tussen 25 en 30 i.c.m. aanwezigheid co- morbiditeit (geef aan welke):

 • score 5% of hoger
 • verstoorde glucosetolerantie
 • hart en vaatziekten
 • slaapapneu en/of -artrose

BMI tussen 25 en 30 i.c.m. een grote buikomvang: 

>88cm (vrouwen) 
>102cm (mannen)

BMI hoger dan 30

Ja. Bij veel verzekeraars wordt deelname bij De Waagcoach volledig vergoed, soms deels. Ook als we niet op de website bij aanbieders staan vermeld. Omdat er niet met alle verzekeraars een contract is afgesloten zal je soms een eigen bijdrage moeten betalen. Dit is een percentage van 10-25% van de kosten.

Bekijk hier bij welke verzekeraars jouw programma volledig vergoed wordt.

De kosten zijn in 2024*:

Intake

€ 99,14

Behandelfase (1x per kwartaal) in totaal 4 keer

€ 234,5

Onderhoudsfase (1x per kwartaal) in totaal 4 keer

€ 118,93

Vraag bij jouw verzekeraar na welk percentage voor jouw rekening komt. Je ontvangt een rekening en betaalt het volledige bedrag aan De Waagcoach. Vervolgens dien je de declaratie in bij jouw zorgverzekeraar.

Met sommige verzekeraars is geen contract afgesloten maar wordt wel alles vergoed. Dit geldt voor de concerns ASR en ONVZ. Bij de labels van ONVZ en Achmea moet een machtiging worden aangevraagd.

Heb je een restitutiepolis? Dan wordt altijd 100% van de kosten vergoed.

Uiteraard moet je in alle gevallen voldoen aan de criteria voor deelname.

Rekenvoorbeeld van de kosten bij een vergoeding van 75% van de tarieven voor 2024:*

Intake€ 24,80
Behandelfase (1x per kwartaal) in totaal 4 keer€ 58,60
Onderhoudsfase (1x per kwartaal) in totaal 4 keer€ 29,75
  
Totale eigen kosten voor 2 jaar GLI*€ 378,20

*De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nationale Zorgautoriteit (NZa).

CooL is een groepsprogramma en kan dus niet individueel worden doorlopen. Individuele coaching wordt momenteel niet vergoed door de zorgverzekeraar. Lees hier meer over de mogelijkheden van coaching op maat.

Als jij na de intake besluit om deel te willen nemen aan CooL moet jij de intentie hebben om het 2-jarig programma volledig te doorlopen. Het kan natuurlijk gebeuren dit door omstandigheden moeilijk wordt. Bespreek het op tijd met jouw coach als dit het geval is. Indien je voortijdig stopt met het programma wordt jouw huisarts op de hoogte gebracht en indien je later alsnog deel wilt nemen aan een GLi zul je eerst toestemming moeten vragen aan jouw zorgverzekering. Je wordt terugverwezen naar jouw huisarts voor verdere begeleiding bij jouw vraag.

In principe is het aan te raden dat gezinsleden die in aanmerking komen zelf ook deelnemen aan het programma. Dit kan in overleg met de zorgverzekeraar al vanaf 16 jaar. Samen deelnemen heeft meerdere voordelen omdat iedere deelnemer voor zichzelf belangrijke en passende informatie of toepassingen uit het programma haalt en het kan helpen om de thuissituatie gezamenlijk anders in te richten.

Het programma en de coaching zijn volledig in het Nederlands. Soms kan het voorkomen dat er informatie wordt gedeeld in het engels omdat hier (nog) geen goede vertaling van te vinden is. Dit zal echter nooit onmisbare informatie zijn maar extra toevoeging, vergezeld met een Nederlands toelichting. Uiteraard kan je altijd extra uitleg krijgen als iets niet duidelijk is.

Als je deel zou willen en nemen aan het programma kan je het beste jouw gegevens achterlaten in het contactformulier onderaan de CooL pagina. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst en je ontvangt alle informatie die nodig is om een intake te plannen als er nieuwe groepen starten.

Coaching op Leefstijl is een door de overheid erkande Gecombineerde Leefstijlinterventie. Meer informatie over de GLi is te vinden op het Loket gezond Leven.
Voor meer informatie over Coaching op Leefstijl verwijs ik naar het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.
Deze coach is volledige geaccrediteerd om het programma uit te voeren. Meer informatie hierover in de Bio.

Het kan zijn dat je naast dit programma behoefte hebt aan andere begeleiding. Dat is geen probleem zolang je hierdoor niet in verwarring wordt gebracht door tegenstrijdige informatie. Bespreek beide trajecten dan ook altijd goed met de betreffende (zorg)aanbieder en jouw huisarts. In regel geldt ook dat er op de indicatie overgewicht maar 1 traject tegelijk wordt vergoed door de verzekeraar dus controleer altijd of hier geen problemen kunnen ontstaan en vraag vooraf toestemming.

CooL richt zich op een verbetering op alle vlakken van leefstijl. Het resultaat wordt gemeten in kwaliteit van slaap, ervaring van stress en mate van lichaamsbeweging, gewicht en buikomvang. Daarbij ligt de focus op positieve gedragsverandering en is gewichtsverlies het uiteindelijke resultaat maar niet het enige doel.

Deelnemers van dit programma krijgen een online leeromgeving waar alle besproken stof in staat. Ook is hier alle informatie te vinden over het maken van afspraken en de planning. Enige computervaardigheid is dus wel gewenst. Om een goede start te maken kan een deelnemer persoonlijk op weg worden geholpen.

* Afhankelijk van de geldende Corona-maatregelen vinden bijeenkomsten en gesprekken via video plaats.

Hiervoor verwijs ik je graag naar de website het Loket Gezond Leven Je hebt zelf de vrijheid om te kiezen voor de coach en het programma die het beste bij jou passen.

Dit is in de hoofdzaak een groepsprogramma en daarom wordt er veel ruimte gegeven aan het leren van en met elkaar. Een bijeenkomst duurt 90 minuten en kan gezien worden als een kleine workshop. Na een gespreksronde over de afgelopen periode wordt eerst informatie gedeeld over het nieuwe onderwerp en daarna met de groep gezamenlijk wordt gekeken wat de knelpunten en vragen over dit onderwerp zijn. Eventueel aan de hand van een oefening of opdracht. De verdeling van de onderdelen verschilt per onderwerp en is afhankelijk van de behoefte van de groep. Het is dus belangrijk dat de deelnemers goed nadenken over wat zij uit de bijeenkomst willen halen en dit aangeven door bijvoorbeeld vragen te stellen of vooraf in te sturen.

Het programma bestaat uit 2 onderdelen met 8 groepsbijeenkomsten. Het eerste deel is gericht op basiskennis en het tweede deel op verdieping. De onderwerpen die aan bod komen zijn;

 1. Gedragsverandering
 2. Beweging
 3. Voeding
 4. Slapen en ontspannen
 5. Plannen
 6. Doelen stellen
 7. Uitzonderingssituatie
 8. Reflectie

Dit is een leefstijlprogramma en geen scholing. In jouw persoonlijke leeromgeving wordt veel informatie gedeeld en krijg je oefeningen en opdrachten om jezelf uit te dagen om iets te veranderen. Niets hiervan is verplicht omdat jij zelf de keuze moet maken of iets voor jou geschikt is en in jouw leven past. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat je zo pro-actief mogelijk deelneemt en kritisch kan kijken naar jouw eigen aandeel.

De locaties waar de bijeenkomsten en gesprekken plaatsvinden zijn voor iedereen toegankelijk. In het programma zelf wordt niet bewogen of gesport omdat invulling hieraan geven heel persoonlijk is en afhankelijk van tijd en mogelijkheden. Je wordt zelf geacht rekening te houden met jouw fysieke klachten en dit te bespreken met jouw arts, fysiotherapeut of coach. Het is dus geen belemmering voor deelname aan het programma.

Dit is geen afvalprogramma en om het ‘dieetdenken’ zoveel mogelijk los te laten wordt alleen tijdens de intake, de tussentijdse evaluatie en bij afronding of beëindiging het gewicht en de taille omvang genoteerd. Dit zijn ook de momenten dat de resultaatmeting in zijn geheel wordt afgenomen. Als je wil mag jij jezelf natuurlijk tussendoor wel wegen maar houd hierbij in de gaten dat jij jouw gevoel van succes niet hiervan laat afhangen omdat je met hele andere processen bezig bent dan puur gewichtsverlies.

Hoeveel gewicht iemand verliest is afhankelijk van veel factoren en dus niet te voorspellen. Soms duurt het tot wel een jaar voordat er gewichtsverlies wordt waargenomen. Vaak is er dan vooral een lang intern proces aan vooraf gegaan. Dat is ook waar dit programma zich voor een groot deel op richt. Er zijn ook factoren zoals medicatie, genetische aanleg of een eetstoornis die gewichtsverlies in de weg kunnen staan. Deze zaken dienen altijd besproken te worden met de huisarts en coach voor de start van het programma.

Dit is geen dieetprogramma en een coach richt zich erop om jou te helpen zelf keuzes te maken. Deze zal jou dus niet vertellen wat je wel of niet moet eten maar je wel vertellen op basis van welke informatie jij een keuze kan maken. Daarnaast is het minstens zo belangrijk om te leren begrijpen waarom je bepaalde keuzes maakt en te leren om hier zelf verandering in te brengen. Dit maakt het leerproces moeizamer maar wel duurzaam. Zo bereik je meer blijvend resultaat op de lange termijn.

Het programma is als volgt ingericht:

Intake en resultaatmeting van 60 min

Basisprogramma in ongeveer 9 maanden;

 • 8 groepsbijeenkomsten van 90 minuten
 • 2 individuele gesprekken van 45 minuten (zelf in te plannen)
 • Eindevaluatie basisprogramma 45 minuten

Onderhoudsprogramma in ongeveer 15 maanden;

Resultaatmeting en startgesprek onderhoudsprogramma van 45 minuten

 • 8 groepsbijeenkomsten van 90 minuten
 • 2 individuele gesprekken van 45 minuten (zelf in te plannen)
 • Eindevaluatie van 45 minuten

Binnen de CooL groepen van De Waagcoach wordt op geen enkele wijze onderscheid gemaakt tussen de deelnemers. Iedereen die voldoet aan de criteria voor verwijzing is welkom. 

Heb je behoefte aan een aanpak die meer aansluit bij jouw specifieke wensen en doelen? Lees hier meer over de mogelijkheden van coaching op maat.

Als jouw vraag niet beantwoord is kun je deze stellen via het contactformulier onderaan de CooL pagina. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen om jouw vragen te bespreken.

Veelgestelde vragen - Saxenda en Mysimba

Disclaimer

Onderstaande informatie heb ik onder andere van Zorgverzekeraars Nederland en PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) en mijn beroepsvereniging. Momenteel zijn zowel Saxenda als Mysimba officieel beschikbaar en opgenomen in het basispakket van de verzekering.

Overweeg je de medicatie of heb je vragen? Bespreek dit met je huisarts of internist. Ik ben niet de juiste persoon voor specialistische vragen over deze middelen en de huisarts of specialist is in principe degene die beoordeelt of jij in aanmerking komt en de verwijzing uitschrijft.

Laatste update: 29 mei 2023

Saxenda werkt eetlust-onderdrukkend, het heeft geen invloed op de het metabolisme.

Saxenda (liraglutide) wordt toegediend via een ‘pen’ met een naald die je zelf kan bedienen. Het werkt in op de maag- en darmhormonen (GLP1 remmers/leptine/ghreline) en op insuline waardoor je je eerder verzadigd voelt. 

Deelname aan een GLI is verplicht voor vergoeding van het medicijn omdat leefstijl een belangrijke factor is voor blijvend gewichtsverlies. Het gaat hier vooral om (leren) luisteren naar je lichaam, bewust eten en over het algemeen een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelen.

Het voorspelde gewichtsverlies na 1 jaar behandeling is 11,2% ten opzichte van het uitgangsgewicht (bij patiënten bij wie de behandeling aanslaat binnen 3 maanden).

De medicatie is geen wondermiddel maar werkt ondersteunend. Ook brengt medicatie bijwerkingen met zich mee. Voorwaarde voor een duurzaam resultaat is dat de leefstijl wordt verbeterd waar nodig of mogelijk. Daarom is deelname aan een GLI verplicht voor het gebruik van de medicatie.

Mysimba (naltrexon/bupriopion) is een middel in pil vorm. Het werkt via de hersenen op het hedonische syteem waardoor je je eerder verzadigd voelt.

Omdat het middel op de hersenen werkt zijn er meer contra-indicaties voor het gebruik, bijvoorbeeld bij een verhoogd risico op angst en depressie.

De medicatie is geen wondermiddel maar werkt ondersteunend. Ook brengt medicatie bijwerkingen met zich mee. Voorwaarde voor een duurzaam resultaat is dat de leefstijl wordt verbeterd waar nodig of mogelijk. Daarom is deelname aan een GLI verplicht voor het gebruik van de medicatie.

Saxenda (liraglutide) wordt toegediend via een ‘pen’ met een naald die je zelf kan bedienen. Het werkt in op de maag- en darmhormonen (GLP1 remmers/leptine/ghreline) en op insuline waardoor je je eerder verzadigd voelt. 

De bijwerkingen zijn vooral klachten die betrekking hebben op de maag en darmen zoals misselijkheid. Als je Diabetes II hebt kom je niet in aanmerking voor Saxenda (Victoza is hierbij wel een optie), evenals wanneer je een metabole ingreep zoals een gastric bypass hebt ondergaan of op de wachtlijst staat.

Mysimba (naltrexon/bupriopion) is een middel in pil vorm. Het werkt via de hersenen op het hedonische syteem waardoor je je ook eerder verzadigd voelt.

Het middel is beschikbaar voor mensen met een lager BMI en Diabetes is geen contra-indicatie maar angst- en depressieklachten wel. De bijwerkingen zijn onder andere kans op depressie en slaapproblemen 

Er geldt een vergoedingsvoorwaarde, die is opgesteld door het Zorginstituut Nederland. Vergoeding voor liraglutide (de werkzame stof van Saxenda) bij mensen met overgewicht en géén diabetes type 2 geldt voor patiënten ouder dan 18 jaar, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

– deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)*, voor de behandeling van volwassenen met obesitas, zonder diabetes mellitus type 2 en die (nog) niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie

– voor de behandeling van volwassenen met obesitas, zonder diabetes mellitus type 2 en die (nog) niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie met:

– BMI ≥35 kg/m2 in combinatie met een co-morbiditeit (hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose) óf

– BMI ≥40 kg/m2

*Inzet van liraglutide (Saxenda®) kan alleen overwogen worden indien een GLI niet succesvol is na één jaar actieve deelname

De behandeling dient te worden gestaakt indien na 12 weken gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met tenminste 5% is afgenomen.

De verwijzing moet worden uitgeschreven door de huisarts of in sommige gevallen medisch specialist.

De medicatie wordt niet vergoed na een bariatrische ingreep of als iemand hiervoor is aangemeld.

(onder voorbehoud van de definitieve voorwaarden)

Vergoeding voor mensen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)*
 • BMI ≥30 kg/m2 of
 • BMI 27 kg/m2 tot 30 kg/m2 in combinatie met een comorbiditeit ((risicofactoren voor) hart- en vaatziekte, diabetes mellitus type 2, slaapapneu en/of artrose).

De behandeling dient te worden gestaakt indien na 16 weken gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen.

*Inzet van Mysimba kan alleen overwogen worden indien een GLI niet succesvol is na één jaar actieve deelname

Diabetes is geen contra-indicatie voor Mysimba

Ja, als je het programma al bent gestart en minimaal het eerste jaar hebt doorlopen of volledig hebt afgerond geldt dit ook voor de vergoeding van de medicatie. Je moet wel aan de aanwezigheidsplicht hebben voldaan.

CooL is een groepsprogramma en daarom is het alleen mogelijk om te starten met het programma als er een nieuwe groep start. Wanneer dat precies is hoor je als je bent aangemeld voor de wachtlijst als eerste of lees je later in de nieuwsbrief.

CooL is een groepsprogramma en daarom is het alleen mogelijk om te starten met het programma als er een nieuwe groep start. Wanneer dat precies is hoor je als je bent aangemeld voor de wachtlijst als eerste of lees je later in de nieuwsbrief.

Als je naast je deelname medicatie gebruikt zoals Mysimba of Saxenda is een actieve deelname wel verplicht voor vergoeding van de medicatie. Dit houdt in dat je 80% van de groepssessies bijwoont en gebruikmaakt van alle individuele gesprekken. Daarnaast betekent dit dat je een pro-actieve houding laat zien en je coachbaar opstelt.

Voor vergoeding van de medicatie moet het volledige programma worden afgerond. Als je voortijdig stopt met de GLI zal de vergoeding ook stoppen.

De behandeling wordt gestopt als na 3 maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen.

Als dit wel zo is en de behandeling wordt voortgezet zal de medicatie langdurig of chronisch worden gebruikt (er wordt dus niet gestopt met het gebruik) waarbij elke 24 maanden wordt geëvalueerd of er nog een medisch belang is bij gebruik van de medicatie.

Het is belangrijk om bij gebruik van de medicatie en gezond voedingspatroon aan het houden en dus geen crashdieet of maaltijdvervangers.

Bijwerkingen die kunnen optreden zijn (onder andere):

 • Misselijkheid
 • Braken
 • Diarree
 • Obstipatie
 • Hoofdpijn

(meestal mild tot matig ernstig en van voorbijgaande aard, vaak geen reden om te stoppen)

Bijwerkingen die kunnen optreden zijn (onder andere):

 • Hoofdpijn.
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Obstipatie
 • Angst
 • Slapeloosheid
 • Duizeligheid
 • Slaperigheid

 

Bespreek jouw vragen altijd met je huisarts of internist.

Veelgestelde vragen - deelnemers

Ja, door het RIVM is bepaald dat, mits je voldoet aan de voorwaarden voor verwijzing, je nogmaals mag deelnemen aan het programma. 

Hiervoor is opnieuw een verwijzing nodig en geef het voor de zekerheid altijd vooraf aan bij jouw zorgverzekeraar. 

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk uit het programma te halen. Aanwezigheid is niet verplicht maar je wordt wel verwacht om de juiste prioriteiten te stellen. Als je een bijeenkomst mist kun je dit compenseren door je goed in de stof te verdiepen die wordt nagestuurd en zelf aan te geven welke vragen je hebt op dit onderwerp. Ook kan het een goed idee zijn om dit tijdens een individueel gesprek te bespreken.

Jouw huisarts ontvangt bericht over de start, voortgang en beëindiging of afronding van het programma. Tijdens de tussentijdse evaluatie en het eindgesprek bespreken we samen of je inhoudelijk iets terug wil koppelen. De zorgverzekeraar ontvangt geen inhoudelijke informatie over jouw deelname of de resultaten. De resultaten worden anoniem door het RIVM verzameld voor de landelijke resultaatmeting.

Neem contact op met jouw coach. Twijfels zijn heel menselijk en onderdeel van een groeiproces. Het is jouw verantwoordelijkheid om uit dit programma te halen wat jij nodig hebt maar jouw coach kan je hierbij helpen. Houd je doel voor ogen en ga voor jezelf na wat jij nodig zou hebben om dit te halen. Samen met jouw coach kan je bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Je hebt officieel recht op 2 gesprekken van 45 minuten tijdens het basisprogramma en 2 tijdens het onderhoudsprogramma. Dat is buiten de intake en de tussen/eindevaluatie. Je mag deze gesprekken inplannen wanneer jij daar behoefte aan hebt. Gebruik hiervoor de link die ik deel in de groepsberichten. Het helpt als jij je goed voorbereid op het gesprek en bedenkt waar je het over zou willen hebben. Als je naar je voeding wil kijken maak dan van tevoren een logboek van een paar dagen. Heb je een korte vraag tussendoor? Dan mag je altijd mailen. Jouw coach zal met aandacht reageren en aanbieden om hier tijdens een gesprek verder op in te gaan indien nodig. Weet je niet zeker of je nog recht hebt op een individueel gesprek maar heb je hier wel behoefte aan? Neem contact op met jouw coach; er is altijd een oplossing.

Bespreek dit met jouw coach. Samen kun je onderzoeken waar jij precies behoefte aan hebt en wat hiervoor een passende oplossing zou zijn. Naast dit programma zou je nog verdere coaching, diëtiek of psychische ondersteuning nodig kunnen hebben.

Speciaal voor iedereen die graag meer wil lezen, kijken of luisteren over het verbeteren van je leefstijl heb ik een bibliotheek gemaakt met zoveel mogelijk goede informatie die jou kan helpen. Hierin vind je boeken, video’s, podcasts en producten die allemaal aansluiten op het programma. Iets gevonden dat je bevalt? Je kan de producten direct bestellen bij Bol. Neem meteen een kijkje in de Bibliotheek

De nieuwsbrief is beschikbaar voor iedereen, deelnemer of niet. Hierin worden verschillende zaken gedeeld zoals informatie over de start van nieuwe groepen maar ook nieuwe blogs of andere interessante informatie. Dit kan een extra bron van inspiratie of motivatie zijn buiten de contactmomenten van het programma. Alle voorgaande edities en een inschrijfformulier van de CooL-update vind je hier.

De bijeenkomsten en individuele gesprekken kunnen live plaatsvinden wanneer de situatie dat toelaat. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de veiligheid voor de deelnemers en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de (zorg)systemen te ontlasten. Indien de maatregelen erom vragen zullen bijeenkomsten en afspraken door middel van videobellen worden voortgezet.

Individuele gesprekken zijn zowel via video als op locatie mogelijk, met inachtneming van alle maatregelen. Vraag dit aan bij jouw coach.

Als iets niet verloopt zoals je zou willen kun je dit met jouw coach bespreken. Feedback is altijd welkom en kan worden gebruikt om de communicatie of samenwerking te verbeteren. Mochten jullie er samen niet uitkomen dan kan het Klachtenportaal Zorg de bemiddeling op zich nemen:

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Waagcoach Carolien
Ga naar de inhoud